Main topics

Biosensors Nanodiagnostics

Nanobiotechnology

Nanophotonics Spectroscopy

Biosensors/nanodiagnostics

Magnetic materials

Drug delivery/nanopharmacy

Nanobiotechnology

Nanophotonics/spectroscopy

Intelligent nanomaterials

Lab on a chip

Novel applications

Lab on a chip

Magnetic materials

Drug delivery / Nanopharmacy

Novel applications

Intelligent nanomaterials